Contact

Filozofia cabinetului, Etică şi confidenţialitate, Contact

Protejarea intereselor clientului nostru şi utilizarea tuturor pârghiilor legale şi economice pentru soluţionarea problemelor apărute în viaţa sau activitatea sa reprezintă elementul central al filozofiei cabinetului nostru.
Relaţia dintre cabinetul nostru şi client este definită de un parteneriat permanent, de încredere şi înţelegere, de un schimb permanent de informaţii, de o cunoaştere perfectă a situaţiei existente şi de găsirea şi definirea celor mai bune modalităţi de abordare. Clientul nu este pentru noi o persoană care are o problemă, ci un partener cu care am pornit la un drum, ale cărui probleme sunt acum obiectivele noastre comune de rezolvat în cel mai bun mod şi în cel mai rapid interval de timp cu putinţă. Este o relaţie care implică deopotrivă timp dedicat precum şi preocupare constantă, cunoaşterea în amănunt a celor mai mici detalii, pentru a putea identifica cele mai eficiente abordări.
Cultura noastră organizaţională are ca element central interesul pentru problema clientului şi grija pentru soluţionarea acesteia în cel mai eficient mod posibil.
Confidenţialitatea este crezul nostru. Nimeni, niciodată, nu va putea cunoaşte elementele de confidenţialitate existente între cabinet şi clienţii săi.
Este un element de siguranţă pe care puteţi conta!

service-4

Contact info

A:
Iasi, Str. Stihii (Tg. Cucu), Red Tower Building, Top Floor, Office 22.
T:
0734-AVOCAT
0734-286228
E:
office@avocatsusanu.ro