PROFIL Dr. Ec. Avocat Mihai Susanu

Doctor în Economie
Teza: Rolul comportamentului organizaţional în evoluţia companiei – ierarhia şi distribuirea responsabilităţilor

Doctorand în Drept
Teza: Pârghii legislative de dezvoltare a mediului de afaceri pentru sprijinirea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii

Licenţiat
Licenţiat în Economie – Bănci şi Burse de Valori – Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Al. Ioan Cuza Iaşi
Licenţiat în Drept – Facultatea de Drept, Al. Ioan Cuza Iaşi
Licenţiat în Psihologie – Facultatea de Psihologie şi Stiinţe ale Educaţiei

Presedinte
Presedinte al Asociatiei Regionale a Intreprinzatorilor Nord Est Romania

Avocat Titular
Avocat Titular ”Cabinet Avocat Susanu Mihai”

Evaluator
Evaluator pentru Programului Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013
Evaluator pentru Guvernul Marii Britanii, Departamentul pentru Dezvoltare Internaţionala prin Agenţia pentru Dezvoltare Regionala 1 Nord Est – iulie 2004

Membru
Membru al Comisiei pentru Avizarea Planului Regional de Dezvoltare 2007-2013 pentru Regiunea Nord Est, componenta a Planului National de Dezvoltare

Expert
Expert al Comisiei Europene în European Corporate Law, Direcţia Generală Întreprinderi, Bruxelles,
Expert al Bancii Mondiale – Programul pentru inchiderea si reconversia zonelor miniere
Consultant şi Expert Internaţional – programe de finanţare si dezvoltare organizaţională
Director proiect România pentru proiectul Internaţional LINK între Austria, Grecia, Italia, Bulgaria, Ungaria, Romania si Slovenia
Consultant şi Expert Internaţional proiecte România Moldova
Consultant acreditat RICOP PHARE pentru programe de finanţare pentru IMM – iulie 2003

Director
Director al Centrului Euro INFO Nord Est România pentru Comisia Europeană

Formator
Formator de Formatori in cadrul programului ”Dezvoltare economica regionala prin perfecţionarea continua a antreprenorilor” in:
– Legislaţie europeana pentru IMM
– Arbitraj comercial
– Politici europene pentru IMM
– Semnătura digitala
– TQM
– Comerţ exterior
– Managementul proiectelor de cooperare Cross Border

Trainer
Trainer în cadrul programului “Training for Europe” – Extinderea Uniunii Europene (Instituţii, Integrare, Extindere, Piaţă Unică) din martie 2002

Specialist
Specialist în marketing, Promovare şi creare de imagine din 2000
Specialist în târguri şi expoziţii din 2000
Auditor Intern pe Sistemul Managementului Calităţii – ISO 9000 – 2000 din 2000
Specialist în promovare din 1999
Consultant financiar din 1999

Filozofia cabinetului

Misiunea noastră este de a proteja şi sprijini dezvoltarea durabilă a afacerilor clienţilor noştri.

Valorile cabinetului sunt:
Servirea clientului. Scopul cabinetului nostru este de a atinge şi de a depăşi aşteptările şi nevoile clienţilor noştri. De a atinge pentru că înţelegem exact ceea ce îşi doresc, şi de a depăşi pentru că ştim unde pot să ajungă cu un suport legal dedicat. Avem capacitatea de a propune, oferi şi implementa soluţii pentru dezvoltarea durabilă a afacerilor clienţilor noştri.

Colaborăm numai cu cei mai buni experţi în domeniu. Pentru a putea oferi expertiză şi cunoştinţe în domenii vaste – precum ingineria, construcţiile industriale, etc – lucrăm numai cu cei mai buni experţi din domeniu. În acest mod avem posibilitatea de a avea cea mai bună analiză posibilă în minimul de timp disponibil.
Daruirea pentru excelenta. Avem cunoştinţele şi expertiza pentru a fi cei mai buni din domeniu. Acoperim atât domeniul economic cât şi cel juridic. Avem capacitatea de a pune aceste cunoştinţe la lucru în sectorul privat, acoperind necesităţile practice ale clienţilor noştri. Suntem cea mai bună soluţie economică şi juridică pentru succesul afacerii dumneavoastră.

Suntem încrezători în viitor şi luptăm pentru a atinge cel mai înalt nivel de calitate a serviciilor de consultanţă acordate clienţilor noştri.

Etica si confidentialitate

Suntem dedicaţi în a găsi cele mai eficiente soluţii pentru problemele clienţilor noştri. Totodată urmărim să identificăm şi să aplicăm aceste soluţii într-un interval de timp cât mai scurt posibil.
Cultura noastră organizaţională are ca element central interesul pentru problema clientului şi grija pentru soluţionarea acesteia în cel mai eficient mod posibil.
Confidenţialitatea este crezul nostru. Nimeni, niciodată nu va putea cunoaşte elementele de confidenţialitate existente între cabinet şi clienţii săi.
Este un element de siguranta pe care puteti conta!

Termeni de utilizare

Relaţia Avocat – Client este dfinită de contractul dintre cele două părţi, care, prin care biroul nostru juridic, “Cabinetului de Avocat Susanu Mihai Claudiu” reprezintă o garanţie pentru calitatea serviciilor furnizate. O persoană sau o societate este considerat client numai din momentul în care el are semnat un contract cu noi.  Comunicarea cu noi prin intermediul internetului, site-ul web sau e-mail nu constituie un contract de nici o relaţie juridică cu biroul nostru.  Trimiterea unui e-mail la noi nu îţi asigură implicit statutul de client al nostru.
Nimeni nu se poate referi la el însuşi ca fiind un client al “Cabinetului de Avocat Susanu Mihai Claudiu”, fără un contract înregistrat. E-mail care ni l-aţi putea trimite nu este confidenţial şi nu este în conformitate cu clauza de confidenţialitate de “avocat” – relaţia cu clientul. Nu putem garanta confidenţialitatea transmiterii de internet, prin urmare, nu ne trimiteţi documente confidenţiale. Nu ne trimiteţi informaţii cu privire la problemele dumneavoastră legale. Orice probleme juridice pot fi analizate numai în termenii contractuali definiţi de biroul nostru. Dacă sunteţi interesat de a deveni unul dintre clienţii noştri, vă rugăm să solicitaţi o programare prin internet sau prin telefon. Orice e-mail va fi prelucrat şi analizat de către biroul ca o cerere pentru o întâlnire profesională. Obligaţia profesională a biroului este de a determina “a priori”, cazul în care există orice posibil conflict de interese cu clienţii noştri actuali. În această situaţie nu putem să analizăm problema dumneavoastră. Informaţiile conţinute pe site nu sunt consiliere juridică sau de opinie juridică, şi nu poate fi considerată ca atare.

Drepturile de autor. Informaţiile conţinute în acest site sunt protejate în România şi la nivel internaţional de drepturile de autor. Prin urmare, aceste informaţii nu poate fi reproduse, descărcate, distribuite, publicate sau transferate în orice formă sau prin orice mijloace, altele decât descărcarea sau de reproducere pentru uz personal, decât cu acordul prealabil scris al ” Cabinetului de Avocat Susanu Mihai Claudiu “.