EXPERTIZĂ

1
Corporate Commercial
Suntem una dintre puţinele firma de avocatura din România într-adevăr specializat în comercial si corporate de consultanţă juridică. Avem un doctor în economie, în domeniul de gestionare a dezvoltării afacerilor. Venim sectorul economic privat, cu o mare experienţă practică în domeniul economiei aplicate. Am realizat şi implementat strategii de dezvoltare a afacerilor pentru clienţii noştri. Am realizat şi implementat proiecte europene pentru companii private. Avem expertiza necesară pentru a gestiona mai mari şi mai complexe situaţii de afaceri juridice, deoarece avem posibilitatea reală de înţelegere mecanismul economic şi de a găsi soluţia profesională acolo unde alţii pot eşua.
Avem avantajul de a combina cunoştinţe juridice şi economice, sub un singur concept de consultanţă unică. Având această expertiză comună atât din domeniul economic şi juridic avem capacitatea de a înţelege mai bine problemele si mai presus de toate mecanismul economic care stă la baza acestora. În acest fel putem dezvolta cu adevărat soluţii pentru problemele dumneavoastră comerciale.
In acest fel avem capacitatea de a vă ajuta în cadrul negocierii de litigii, pentru găsirea de soluţii sau în instanţele de judecată. Acest lucru ar trebui să fie ultima soluţie, deoarece este nevoie de o mare parte de timp.
Avem o experienţă mare în Joint Venture cu companii care proveneau din toată Europa şi Statele Unite şi, de asemenea, Cooperare Transfrontalieră cu Republica Moldova
2
Fuziuni economice si achizitii
Concentrările economice şi achiziţiile sunt un domeniu al dreptului comercial, cu propriile sale caracteristici pe piaţa românească. Privatizarea companiilor aflate în fosta proprietate a statului a dezvoltat o piaţă specifică. Acest tip de achiziţii este situat la interferenţa dintre dreptul comercial şi economia liberă de piaţă. Există o piaţă largă, cu mulţime de oportunităţi în special pentru un dezvoltator imobiliar.
Oferim consultanţă şi consiliere juridică pentru companiile care investesc în acest tip de afaceri.
Unul dintre clienţii noştri, fost producător naţional de autoturisme, a transformat o fosta societate de producţie cu mai mult de 47.000 mp într-un spaţiu de producţie pentru mediul de afaceri cu aproximativ 20 de afaceri de scară medie, fiecare nouă afacere fiind amplasată în câte un spaţiu de producţie distinct.
Noi recomandăm pentru clienţii interesaţi de fuziune o înţelegere foarte bună a principiului de fuziune şi mai ales riscurilor implicate. Naţionale sau internaţionale, fuziune fac obiectul de reglementare specifice, care ar putea şi ar influenţa activitatea companiilor în timp. Buna cunoaştere a acestor mecanisme si cel mai important, negocierea echitabilă, sunt factorul-cheie pentru o dezvoltare durabilă în viitor.
3
Finante si banci
Am dezvoltat şi implementat planuri de afaceri pentru clienţii noştri, în scopul de a obţine credite de investiţii de la banca.
Am negociat rata dobânzii, perioada de timp pentru împrumut, am negociat garanţii suplimentare.
Am schimbat rate, colaterale şi re-negocieze împrumuturi în mai multe situaţii pentru companiile de producţie.
Datorită echipei noastre de experţi în domeniul dreptului bancar şi, de asemenea, în sectorul bancar mecanismele financiare şi economice ne sunt bine cunoscute, fiind unul dintre atuurile consultantului pe piaţa juridică şi financiară în domeniu.
4
Legea de concesiune
Avem o experienţă mare în cauzele de drept de concesiune.
Oferim consultanta juridice şi economice pentru încheierea de contracte de concesiune între entităţile publice şi private.
Sfătuim si consiliem clienţii noştri în timpul procesului de aplicare pentru o concesiune şi de punere în aplicare a contractului.
Noi evaluăm contractul şi implicaţiile sale şi ne consiliem clienţii noştri cu privire la modul de abordare al problemei şi modul în care să negocieze clauzele contractuale.
Avem capacitatea şi cunoştinţele pentru a susţine interesul dvs. din punct de vedere juridic şi economic şi a vă sfătui în timpul procesului de negociere şi în timpul de punere în aplicare a contractului.
5
Dezvoltarea durabila de afaceri
Dezvoltarea durabilă de afaceri este un concept care implică dezvoltarea unui plan de afaceri, pe termen mediu şi lung, cu o strategie clară.
Scopul acestei strategii este de a realiza, în timp, dezvoltarea afacerii companiei.
Atingerea acestui înseamnă o mare înţelegere a proceselor de afaceri în sine, identificarea unor metode de îmbunătăţire a de afaceri, creşterea cotei de piaţă şi veniturilor, odată cu minimizarea costurilor.
Deşi pare simplu atunci când unul le enumera, punerea în plan şi cel mai important, punerea în practică implică un mare volum de cunoştinţe şi expertiză în domeniul de afaceri, mai mult, cunoaşterea sectorului de afaceri conexe.
Implică o bună înţelegere a fiecărui gen de afaceri, în detaliile sale cele mai intime şi capacitatea de a lucra cu clientul ca o echipă, în interesul său.
Un plan complet de dezvoltare durabilă va include, alături de planificare economică şi financiară, un plan detaliat juridic, tipul de contact pentru fiecare tip de activitate implicată şi coordonarea în timpul de punere în aplicare a planului.
6
Managementul Proiectelor de Constructii
Procesul de gestionare a construcţiilor este un serviciu integrat oferite de firma noastră. Acest serviciu este cel mai solicitat de către investitorii străini în România, special dezvoltatorii imobiliari.
Proiectul de gestionare a construcţiilor de mare amploare este cumularea următoarelor servicii:
– Crearea şi înregistrarea companiei în România;
– Descoperirea şi de negociere a terenului;
– Asistenţă în negocierea a terenului;
– Asistenţă juridica in achiziţionarea terenurilor;
– Selectarea celor mai bune idei pentru dezvoltarea proiectului de construcţie, în conformitate cu caietul de sarcini creat împreună cu dezvoltatorul;
– Găsirea echipei de arhitecţi;
– Asistenţă juridică în semnarea contractelor cu arhitecţii;
– Găsirea constructor;
– Asistenţă juridică în semnarea contractelor cu constructorii şi asistenţă pe durata derulării acestora pentru atingerea tuturor parametrilor contractuali;
– Supravegherea legală a punerii în aplicare a contractelor;
– Asistenţă juridică în vânzarea imobilelor către beneficiarii finali.
Noi oferim cadrul juridic care să confere unui investitor o plasă de siguranţă, astfel încât el va fi capabilă să realizeze construcţia la timp şi să primească de plată de la beneficiari în timp. Aceasta este o procedură legală completă, care acoperă în primul rând, toate riscurile aferente.
7
Management de proiect
Management de proiect este serviciul de accesare a Uniunii Europene, proiecte finanţate din fonduri europene, pentru clientii nostri.
Pregatim forma juridică şi economică de aplicare pentru fondurile structurale reale.
Avem o experienţă mare în domeniul de la accesarea de proiecte ale Uniunii Europene privind Programul PHARE, RICOP Program, ANIMMC Programul pentru IMM-uri, noile scheme de Fonduri Structurale. De asemenea, avem proiecte realizate privind fondurile structurale pe mai multe sectoare de activitate.
Echipa noastra este compus din experţi oficial acreditat de către Uniunea Europeană şi de către Comisia Europeană, în calitate de consultanţi în realizarea şi punerea în aplicare acest tip de proiecte.
8
Dezvoltarea durabila de afaceri
Dezvoltarea durabilă de afaceri este un concept care implică dezvoltarea unui plan de afaceri, pe termen mediu şi lung, cu o strategie clară.
Scopul acestei strategii este de a realiza, în timp, dezvoltarea afacerii companiei.
Atingerea acestui înseamnă o mare înţelegere a proceselor de afaceri în sine, identificarea unor metode de îmbunătăţire a de afaceri, creşterea cotei de piaţă şi veniturilor, odată cu minimizarea costurilor.
Deşi pare simplu atunci când unul le enumera, punerea în plan şi cel mai important, punerea în practică implică un mare volum de cunoştinţe şi expertiză în domeniul de afaceri, mai mult, cunoaşterea sectorului de afaceri conexe.
Implică o bună înţelegere a fiecărui gen de afaceri, în detaliile sale cele mai intime şi capacitatea de a lucra cu clientul ca o echipă, în interesul său.
Un plan complet de dezvoltare durabilă va include, alături de planificare economică şi financiară, un plan detaliat juridic, tipul de contact pentru fiecare tip de activitate implicată şi coordonarea în timpul de punere în aplicare a planului.
9
Licitatii
Punerea în practică şi implementarea efectivă a proiectelor finanţate de către Uniunea Europeană este un proces complex şi implică o activitate pe termen lung, precum şi o foarte bună cunoaştere a licitaţiilor naţionale şi europene:
– Licitaţii pentru achiziţionarea de bunuri;
– Licitaţii pentru achiziţia de lucrări;
– Licitaţii pentru achiziţia de servicii;
Avem expertiza şi experienţa necesare pentru a pune în aplicare acest tip de proiecte. Avem o echipa mare calificat de la experţi, care au pus în aplicare cu succes de mai multe proiecte Uniunii Europene.
Va putem oferi, de asemenea, pentru clienţii noştri posibilitatea de a pregăti documentele pentru participarea la licitaţii la nivel naţional şi european. Noi putem pregăti planul de licitaţie, în scopul de a îmbunătăţi calitatea ofertei clientul nostru şi pentru a câştiga puncte, în conformitate cu cerinţele de licitaţii.
10
Concurenta
Conceptul de concurenţă din România este în conformitate cu conceptul de la nivelul Uniunii Europene.
Conform legii române, cazurile de concurenţă din România sunt investigate de către Consiliul Concurenţei din România în raport cu Comisia Europeană.
Avem o bună experienţă în acest tip de cazuri, am publicat articole pe această temă. Avem clienţi cu probleme legate de politica în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat şi am participat în calitate de specialişti la mai multe conferinţe la concursul organizat de către Consiliul Concurentei din România .
11
Piata de capital
Acest serviciu este oferit doar pentru companiile interesate în creşterea de capital.
Procedura se referă la companiile listate la Bursa de Valori Bucuresti si pe RASDAQ.
Putem oferi îndrumare şi asistenţă, de asemenea, de a companiilor interesate de a investi pe această piaţă.
Pentru mai multe detalii aveţi nevoie de a intra in contact cu biroul nostru.
12
Munca si angajatii
Suntem specializaţi in comportament organizaţional, fiind primul economist român şi avocat cu succes susţinerea unei doctorat în comportament organizaţional, pe tema “Scopul comportamentului organizaţional, în evoluţia companiei. Ierarhia şi distribuirea responsabilităţilor”.
Pornind de la perspectiva de gestionare a resurselor umane şi din perspectiva de drept al muncii, am creat contracte de management specifice pentru companii, realizate în conformitate cu profilul lor.
Sunt personalizate pentru fiecare companie următoarele:
– Contracte colective de muncă;
– Contracte individuale de muncă ;
– Caietul de sarcini pentru fiecare post şi activitatea sa;
– Responsabilităţile angajaţilor;
– Regulamentul de Ordine interne;
– Reguli pentru funcţionarea şi funcţionarea firmei;
– Procedurile de transfer al angajaţilor;
– Litigii de muncă
– Beneficii – angajat şi a sistemelor de pensii;
– Externalizarea;
– Scheme voluntare de pensionare;
Lucram îndeaproape cu clienţii noştri pentru a preveni posibil conflict între management si angajaţi, pentru a identifica problemele înainte ca acestea să se transformă în conflict şi să găsească modalităţi de rezolvare a acestora. Este mai bine pentru a preveni, apoi pentru a vindeca problemele ocupării forţei de muncă. Vă recomandăm să faceţi acest lucru.