Relația dintre Avocat și Client este un privilegiu…

Relația dintre Avocat și Client este un privilegiu dar în egală măsură și o responsabilitate. Profesionalismul ar trebui sa fie definitoriu. Specializarea într-o ramură juridică care permite abordarea comprehensivă a legislației și a schimbărilor ample legislative sectoriale, atât la nivel național cât și European reprezintă apanajul succesului.

Corporate Law sau legislația comercială corporativă reprezintă o interconectivitate între juridic și economic, între legislativ și principiile comerciale ale economiei de piață.

Implicarea statului în influențarea societăților comerciale se realizează prin pârghii legislative mixte generate din rațiuni macroecomice. Societatea comercială trebuie să își desfășoare activitatea de bază în acest cadru juridic național care definește libertatea economiei de piață la nivelul României și care este armonizat într-o anumită măsură cu principiile și reglementările Uniunii Europrene în domeniu.

Activitatea societății comerciale este definifită pe de o parte și protejată pe de altă parte de calitatea contractelor comerciale și a actelor juridice prin intermediul cărora inter-relaționează cu entitițile juridice publice sau private dar în egală măsură și cu personalul propriu prin intermediul relațiilor de muncă.

Echilibrul în această dinamică a evoluției relațiilor comerciale este stabilit de relațiile definite contractual între actorii vieții economice și de nivelul clar de stabilire al drepturilor și obligațiilor reciproce. La rândul lor, acestea, pentru a putea fi implementate trebuie să vină cu un sistem intern coercitiv definit contractual.

Toate acestea reprezintă fundamentul unei dezvoltări durabile și cheia de boltă al întregului edificiu comercial al companiei, întrucât, conform constituției și legislației în vigoare, relațiile contractuale stabilite între două entități, fizice și/sau juridice, au puterea de lege în ceea ce le incumbă.

Dr. Ec. Avocat

Profil Dr. Ec. Avocat Mihai Susanu

Scopul cabinetului nostru este de a atinge şi de a depăşi aşteptările şi nevoile clienţilor noştri. De a atinge pentru că înţelegem exact ceea ce îşi doresc, şi de a depăşi pentru că ştim unde pot să ajungă cu un suport legal dedicat…

Corporate Law

Corporate Law cunoscută ca fiind dreptul corporaţiilor sau dreptul societăţilor comerciale, reprezintă o colecţie de legi şi regulamente care guvernează drepturile, relaţiile dintre companii, organizaţiile şi afacerile …

Istoric şi Tradiţie

Deşi sunt opinii conform cărora corporaţiile ar fi apărut înca din Roma antică sau Grecia antică primele forme recunoscute oficial de corporaţii apar abia în secolul 16. Odată cu dezvoltarea comerţului în Europa sunt emise aşa numitele…