CORPORATE LAW

Corporate Law cunoscută ca fiind dreptul corporaţiilor sau dreptul societăţilor comerciale, reprezintă o colecţie de legi şi regulamente care guvernează drepturile, relaţiile dintre companii, organizaţiile şi afacerile în acepţiunea generală a termenului. Corporate law se referă concret la teoriile şi practicile juridice care definesc modul de lucru al companiilor.
Legislaţia specifică defineşte viaţa companiei de la naştere, creştere, dezvoltare şi eventual închidere. Sunt cuprinse relaţiile juridice între companii, relaţiile juridice între companii şi stat, relaţiile cu angajaţii. Vorbim despre cooperare, scindare sau fuzine între companii şi reglementările juridice care permit realizarea în bune condiţii a acestor deziderate.
Corporate law defineşte practic relaţiile dintre companii, investitori, share-holders, directori, bordul de conducere, asociaţi, acţionari, angajaţi, creditori, bănci şi stat.
Relaţiile juridice între toţi aceşti actori economici sunt definite de corporate law al cărei principal scop este de a da o realitate juridică şi contractuală acestora, pentru a defini concret drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi implicate.
Respectarea drepturilor şi obligaţiilor precum şi a cadrului contractual este garantul dezvoltării comerciale durabile şi stabile şi crează premisele unei dezvoltări liniare şi a unor relaţii stabile.
Abaterile de la aceste reglementări inter părţi sunt generatoarele eterne de conflicte care se pot stinge fie amiabil fie prin intermediul instanţelor de judecată.
Dezideratul major al avocatului de corporate law este de a proteja compania şi a de evita ajugerea în astfel de situaţii iar în situaţiile inevitabile de a-şi proteja clientul prin toate mijloacele şi pârghiile legale care îi stau la dispoziţie.

Filozofia cabinetului

Misiunea noastră este de a proteja şi sprijini dezvoltarea durabilă a afacerilor clienţilor noştri.

Valorile cabinetului sunt:
Servirea clientului. Scopul cabinetului nostru este de a atinge şi de a depăşi aşteptările şi nevoile clienţilor noştri. De a atinge pentru că înţelegem exact ceea ce îşi doresc, şi de a depăşi pentru că ştim unde pot să ajungă cu un suport legal dedicat. Avem capacitatea de a propune, oferi şi implementa soluţii pentru dezvoltarea durabilă a afacerilor clienţilor noştri.

Colaborăm numai cu cei mai buni experţi în domeniu. Pentru a putea oferi expertiză şi cunoştinţe în domenii vaste – precum ingineria, construcţiile industriale, etc – lucrăm numai cu cei mai buni experţi din domeniu. În acest mod avem posibilitatea de a avea cea mai bună analiză posibilă în minimul de timp disponibil.
Daruirea pentru excelenta. Avem cunoştinţele şi expertiza pentru a fi cei mai buni din domeniu. Acoperim atât domeniul economic cât şi cel juridic. Avem capacitatea de a pune aceste cunoştinţe la lucru în sectorul privat, acoperind necesităţile practice ale clienţilor noştri. Suntem cea mai bună soluţie economică şi juridică pentru succesul afacerii dumneavoastră.

Suntem încrezători în viitor şi luptăm pentru a atinge cel mai înalt nivel de calitate a serviciilor de consultanţă acordate clienţilor noştri.

Etica si confidentialitate

Suntem dedicaţi în a găsi cele mai eficiente soluţii pentru problemele clienţilor noştri. Totodată urmărim să identificăm şi să aplicăm aceste soluţii într-un interval de timp cât mai scurt posibil.
Cultura noastră organizaţională are ca element central interesul pentru problema clientului şi grija pentru soluţionarea acesteia în cel mai eficient mod posibil.
Confidenţialitatea este crezul nostru. Nimeni, niciodată nu va putea cunoaşte elementele de confidenţialitate existente între cabinet şi clienţii săi.
Este un element de siguranta pe care puteti conta!

Termeni de utilizare

Relaţia Avocat – Client este dfinită de contractul dintre cele două părţi, care, prin care biroul nostru juridic, “Cabinetului de Avocat Susanu Mihai Claudiu” reprezintă o garanţie pentru calitatea serviciilor furnizate. O persoană sau o societate este considerat client numai din momentul în care el are semnat un contract cu noi.  Comunicarea cu noi prin intermediul internetului, site-ul web sau e-mail nu constituie un contract de nici o relaţie juridică cu biroul nostru.  Trimiterea unui e-mail la noi nu îţi asigură implicit statutul de client al nostru.
Nimeni nu se poate referi la el însuşi ca fiind un client al “Cabinetului de Avocat Susanu Mihai Claudiu”, fără un contract înregistrat. E-mail care ni l-aţi putea trimite nu este confidenţial şi nu este în conformitate cu clauza de confidenţialitate de “avocat” – relaţia cu clientul. Nu putem garanta confidenţialitatea transmiterii de internet, prin urmare, nu ne trimiteţi documente confidenţiale. Nu ne trimiteţi informaţii cu privire la problemele dumneavoastră legale. Orice probleme juridice pot fi analizate numai în termenii contractuali definiţi de biroul nostru. Dacă sunteţi interesat de a deveni unul dintre clienţii noştri, vă rugăm să solicitaţi o programare prin internet sau prin telefon. Orice e-mail va fi prelucrat şi analizat de către biroul ca o cerere pentru o întâlnire profesională. Obligaţia profesională a biroului este de a determina “a priori”, cazul în care există orice posibil conflict de interese cu clienţii noştri actuali. În această situaţie nu putem să analizăm problema dumneavoastră. Informaţiile conţinute pe site nu sunt consiliere juridică sau de opinie juridică, şi nu poate fi considerată ca atare.

Drepturile de autor. Informaţiile conţinute în acest site sunt protejate în România şi la nivel internaţional de drepturile de autor. Prin urmare, aceste informaţii nu poate fi reproduse, descărcate, distribuite, publicate sau transferate în orice formă sau prin orice mijloace, altele decât descărcarea sau de reproducere pentru uz personal, decât cu acordul prealabil scris al ” Cabinetului de Avocat Susanu Mihai Claudiu “.