Mandate Europene

Mandate Europene

Fundamentarea Uniunii Europene a condus la corelarea economică şi socială la nivelul statelor membre. Odată cu acest fenomen, am asistat însă şi la o intensificare a criminalităţii care, corelată cu libertatea de circulaţie a persoanelor, a depăşit cu uşurinţă limitele unui anumit stat. Mai mult, legătura dintre statele membre se identifică şi cu respectarea anumitor principii de drept, printre care un loc important îl ocupă principiul recunoaşterii reciproce a hotărârilor judecătoreşti.
Pentru mai buna înfăptuire a justiţiei, la nivelul Uniunii Europene au apărut noi instituţii juridice, între care un loc important îl ocupă mandatul european.
Mandatul european de arestare este o cerere emisă de o autoritate judiciară a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene în scopul arestării unei persoane într-un alt stat membru şi al transferării persoanei respective către primul stat membru în vederea urmăririi penale sau executării unei pedepse privative de libertate sau a unei măsuri de siguranţă privative de libertate.
Avantajul mandatului european de arestare este acela că asigură un bun echilibru între eficacitate, pe de o parte, dar şi garanţii de respectare a drepturilor fundamentale ale omului, pe de altă parte.
Atât statele membre cât şi instanţele naţionale care pun în executare mandatele europene sunt obligate să respecte dispoziţiile Convenţiei europene a drepturilor omului.
Orice persoană arestată în temeiul unui mandat european de arestare va fi asistată de un avocat şi de un interpret, dacă este necesar, aplicându-se aici legislaţia ţării unde s-a efectuat arestarea.

service-4

1.
Drept ComercialCorporatist

Dezvoltarea economiei de piaţă în ultimii ani, după principiile fundamentale ale comerţului mondial, a condus, dincolo de evoluţia agenţilor economici…

2.
Drept Penal

Dreptul penal, perceput în vremuri mai vechi în asociere directă cu aşa-zisele „crime”, precum omoruri sau violuri sau vătămări corporale, îşi face tot mai mult loc în vieţile moderne…

3.
Dreptul Muncii

Conflictele de muncă reprezintă un element analizat şi studiat de managementul resurselor umane, cel mai adesea din perspectiva motivării personalului; pot genera însă şi situaţii litigioase…

4.
Drept Civil – Familie

Dreptului civil este, la momentul actual, cel mai comprehensiv domeniu, acoperind majoritatea relaţiilor sociale între subiecţii de drepturi şi obligaţii. În aceste condiţii, complexitatea domeniului…

5.
Mandate Europene

Fundamentarea Uniunii Europene a condus la corelarea economică şi socială la nivelul statelor membre. Odată cu acest fenomen, am asistat însă şi la o intensificare a criminalităţii care, corelată…

6.
Drept Medical

Dreptul medical cuprinde, în complexitatea sa, şi gestionarea unei relaţii extrem de fragile, şi anume relaţia medic – pacient. Deşi cel mai adesea acesta trebuie să constituie o relaţie…

7.
Managementul proiectelor europene – Achiziţii şi licitaţii publice

Aderarea României la Uniunea Europeană a adus la nivelul României noi oportunităţi de dezvoltare economică şi socială, oportunităţi reprezentate de posibilitatea de accesare a fondurilor europene…