[row]
[span8]

Drept Civil-Familie

[row_in]

[span7]

Dreptului civil este, la momentul actual, cel mai comprehensiv domeniu, acoperind majoritatea relaţiilor sociale între subiecţii de drepturi şi obligaţii. În aceste condiţii, complexitatea domeniului conduce la întrepătrunderi şi interdependenţe între subiectele diferitor materii, abordarea fiind posibilă prin intermediul corelărilor şi analizelor punctuale. Varianta optimă o reprezintă abordarea individuală a fiecărei situaţii juridice care trebuie soluţionată şi, ulterior, funcţie de complexitatea fenomenului, identificarea ramurilor de încadrare juridică.
Abordarea procedurală este un factor extrem de important în cadrul litigiului civil, excepţiile, alături de alte instituţii dedicate implementării şi înfăptuirii justiţiei, oferindu-ne posibilitatea de a ne mişca în interiorul constrângerilor juridice, în scopul atingerii rezultatului dorit.
Abordarea corectă a litigiului civil este un factor definitoriu în evoluţia ulterioară a mecanismelor juridice. Încadrarea optimă în problematica dreptului civil a unui conflict existent, abordarea procedurală ulterioară – corelată cu corecta fundamentare a cazului sub aspect situaţiei pe fond – sunt pârghiile care trebuie folosite şi exploatate pentru atingerea scopului dorit.

[/span7]
[/row_in]

[spacer]
[/span8]
[span3]

service-4

[/span3]
[span4]

1.
[extra_wrap]

Drept Comercial
Corporatist


Dezvoltarea economiei de piaţă în ultimii ani, după principiile fundamentale ale comerţului mondial, a condus, dincolo de evoluţia agenţilor economici…[/extra_wrap]
[clear]

2.
[extra_wrap]

Drept Penal


Dreptul penal, perceput în vremuri mai vechi în asociere directă cu aşa-zisele „crime”, precum omoruri sau violuri sau vătămări corporale, îşi face tot mai mult loc în vieţile moderne…[/extra_wrap]
[clear]

3.
[extra_wrap]

Dreptul Muncii


Conflictele de muncă reprezintă un element analizat şi studiat de managementul resurselor umane, cel mai adesea din perspectiva motivării personalului; pot genera însă şi situaţii litigioase…[/extra_wrap]
[clear]

4.
[extra_wrap]

Drept Civil – Familie


Dreptului civil este, la momentul actual, cel mai comprehensiv domeniu, acoperind majoritatea relaţiilor sociale între subiecţii de drepturi şi obligaţii. În aceste condiţii, complexitatea domeniului…[/extra_wrap]
[clear]

5.
[extra_wrap]

Mandate Europene


Fundamentarea Uniunii Europene a condus la corelarea economică şi socială la nivelul statelor membre. Odată cu acest fenomen, am asistat însă şi la o intensificare a criminalităţii care, corelată…[/extra_wrap]
[clear]

6.
[extra_wrap]

Drept Medical


Dreptul medical cuprinde, în complexitatea sa, şi gestionarea unei relaţii extrem de fragile, şi anume relaţia medic – pacient. Deşi cel mai adesea acesta trebuie să constituie o relaţie…[/extra_wrap]
[clear]

7.
[extra_wrap]

Managementul proiectelor europene – Achiziţii şi licitaţii publice


Aderarea României la Uniunea Europeană a adus la nivelul României noi oportunităţi de dezvoltare economică şi socială, oportunităţi reprezentate de posibilitatea de accesare a fondurilor europene…[/extra_wrap]
[clear]

[spacer]

[/span4]
[/row]

Write a comment:

Your email address will not be published.