[row]
[span8]

Dreptul Muncii

[row_in]

[span7]

Conflictele de muncă reprezintă un element analizat şi studiat de managementul resurselor umane, cel mai adesea din perspectiva motivării personalului; pot genera însă şi situaţii litigioase, situaţii dificile ca abordare atât din perspectiva angajatorului, cât şi a angajatului.
Legislaţia domeniului muncii este una fragilă şi cu abordări timide încă la noi, care cu greu răspunde necesităţilor relaţiilor contractuale dintre personal şi management. În aceste condiţii, datorită lacunelor mari existente, este aproape inerent să apară conflicte juridice. Ceea ce este un avantaj legislativ îl reprezintă celeritatea soluţionării acestora.
Dezavantajul îl reprezintă, aşa cum am subliniat, lipsurile unor reglementări cuprinzătoare şi clare. În aceste condiţii, abordarea noastră se fundamentează pe stabilirea unor relaţii de muncă clare, pornind de la contractul de muncă, completat cu fişele de post şi cu regulamentele interne de organizare şi de funcţionare. Aceste regulamente, abordate adesea de firme cu superficialitate, sunt cele care, prin corelare cu fişele de post, contractele de muncă şi prevederile dreptului muncii, pot defini cadrul de desfăşurare al relaţiei contractuale şi permit o abordare bună a posibilelor conflicte sau situaţii litigioase.
Răspunderea angajatorului pentru fapta prepusului, adică a angajatului desemnat să realizeze o anumită activitate, reprezintă o realitate de care majoritatea agenţilor economici se lovesc tocmai în momentul în care deja s-a produs un eveniment care trebuie gestionat. Complexitatea mecanismelor descrise anterior, implementate şi gestionate cu responsabilitate, ne oferă posibilitatea de a crea un cadru general de lucru, prin intermediul căruia putem realiza abordarea corespunzătoare a evenimentului şi organiza o eventuală apărare.

[/span7]
[/row_in]

[spacer]
[/span8]
[span3]

service-4

[/span3]
[span4]

1.
[extra_wrap]

Drept Comercial
Corporatist


Dezvoltarea economiei de piaţă în ultimii ani, după principiile fundamentale ale comerţului mondial, a condus, dincolo de evoluţia agenţilor economici…[/extra_wrap]
[clear]

2.
[extra_wrap]

Drept Penal


Dreptul penal, perceput în vremuri mai vechi în asociere directă cu aşa-zisele „crime”, precum omoruri sau violuri sau vătămări corporale, îşi face tot mai mult loc în vieţile moderne…[/extra_wrap]
[clear]

3.
[extra_wrap]

Dreptul Muncii


Conflictele de muncă reprezintă un element analizat şi studiat de managementul resurselor umane, cel mai adesea din perspectiva motivării personalului; pot genera însă şi situaţii litigioase…[/extra_wrap]
[clear]

4.
[extra_wrap]

Drept Civil – Familie


Dreptului civil este, la momentul actual, cel mai comprehensiv domeniu, acoperind majoritatea relaţiilor sociale între subiecţii de drepturi şi obligaţii. În aceste condiţii, complexitatea domeniului…[/extra_wrap]
[clear]

5.
[extra_wrap]

Mandate Europene


Fundamentarea Uniunii Europene a condus la corelarea economică şi socială la nivelul statelor membre. Odată cu acest fenomen, am asistat însă şi la o intensificare a criminalităţii care, corelată…[/extra_wrap]
[clear]

6.
[extra_wrap]

Drept Medical


Dreptul medical cuprinde, în complexitatea sa, şi gestionarea unei relaţii extrem de fragile, şi anume relaţia medic – pacient. Deşi cel mai adesea acesta trebuie să constituie o relaţie…[/extra_wrap]
[clear]

7.
[extra_wrap]

Managementul proiectelor europene – Achiziţii şi licitaţii publice


Aderarea României la Uniunea Europeană a adus la nivelul României noi oportunităţi de dezvoltare economică şi socială, oportunităţi reprezentate de posibilitatea de accesare a fondurilor europene…[/extra_wrap]
[clear]

[spacer]

[/span4]
[/row]

Write a comment:

Your email address will not be published.