[row]
[span8]

Drept Comercial Corporatist

[row_in]

[span7]

Dezvoltarea economiei de piaţă în ultimii ani, după principiile fundamentale ale comerţului mondial, a condus, dincolo de evoluţia agenţilor economici, la o creştere a numărului şi a complexităţii relaţiilor comerciale, ceea ce s-a concretizat, în timp, şi printr-o creştere a numărului şi a complexităţii conflictelor rezultate din aceste relaţii.
Considerăm că o apărare bună începe din momentul negocierii unui contact comercial sau civil. Romanii, acum mii de ani, au stabilit principiile fundamentale care ulterior aveau să pună bazele dezvoltării statelor şi apoi a companiilor şi relaţiilor comerciale. Principii de tipul „legile bune şi armele bune” au stat ca fundament al evoluţiei statelor medievale şi moderne, ceva mai târziu, în timp ce principii precum „dacă doreşti pace pregăteşte-te de război” vor constitui fundamentul dezvoltării durabile a afacerilor şi a relaţiilor comerciale.
Negocierea unui contract trebuie să meargă mult dincolo de stabilirea preţurilor şi a termenilor de livrare. Negocierea unui contract cuprinde stabilirea întregului cadru în care se va derula relaţia dintre cei doi parteneri.
Conform principiilor civile, convenţia dintre doi parteneri are putere de lege. Din aceste considerente, un contract între două societăţi, legea definitorie a colaborării dintre acestea, trebuie să fie unul comprehensiv, care să analizeze şi să anticipeze toate situaţiile conflictuale care pot să apară în timp şi care să stabilească modalităţi de gestionare a acestora. Un contract comercial trebuie să fie unul echitabil, unde ambele părţi ajung la un consens privind gestionarea situaţiilor potenţial generatoare de conflicte.
Vidurile contractuale sunt acele situaţii care generează un conflict care nu a fost anticipat şi pentru care nu există nici un plan de gestionare. În astfel de situaţii, cel mai adesea se ajunge în instanţă, moment în care ambele părţi se îmbarcă într-o călătorie de ani de zile, cu stres şi cu momente dificile, unde vechii parteneri devin adesea duşmani şi unde situaţii normale se transformă , prin amplificare, în adevărate drame.
Filozofia noastră se axează tocmai pe previzionarea şi identificarea apriori a acestor situaţii, negocierea modalităţilor de soluţionare cu ambii parteneri contractuali şi notarea acestora în contractual efectiv ca şi clauze reale. Astfel, orice posibilă situaţie este anticipată şi, mai mult, oricare are deja o măsură concretă de gestionare, agreată în prealabil de ambele părţi.
Pentru conflictele apărute fie din contracte vechi, unde nu au fost prevăzute astfel de clauze, sau unde fostul partener de afaceri – devenit acum „partea adversă” – doreşte neapărat un litigiu, din varii motive, ne vom axa pe o abordare procedurală în prima etapă pentru a identifica acele pârghii care ne permit stingerea unui litigiu „din faşă” şi ulterior pe corelarea dintre comercial, civil şi legile special cu aplicabilitate în domeniu, pentru atingerea soluţiei dorite şi câştigarea litigiului în favoarea clientului nostru.

[/span7]
[/row_in]

[spacer]
[/span8]
[span3]

service-4

[/span3]
[span4]

1.
[extra_wrap]

Drept Comercial
Corporatist


Dezvoltarea economiei de piaţă în ultimii ani, după principiile fundamentale ale comerţului mondial, a condus, dincolo de evoluţia agenţilor economici…[/extra_wrap]
[clear]

2.
[extra_wrap]

Drept Penal


Dreptul penal, perceput în vremuri mai vechi în asociere directă cu aşa-zisele „crime”, precum omoruri sau violuri sau vătămări corporale, îşi face tot mai mult loc în vieţile moderne…[/extra_wrap]
[clear]

3.
[extra_wrap]

Dreptul Muncii


Conflictele de muncă reprezintă un element analizat şi studiat de managementul resurselor umane, cel mai adesea din perspectiva motivării personalului; pot genera însă şi situaţii litigioase…[/extra_wrap]
[clear]

4.
[extra_wrap]

Drept Civil – Familie


Dreptului civil este, la momentul actual, cel mai comprehensiv domeniu, acoperind majoritatea relaţiilor sociale între subiecţii de drepturi şi obligaţii. În aceste condiţii, complexitatea domeniului…[/extra_wrap]
[clear]

5.
[extra_wrap]

Mandate Europene


Fundamentarea Uniunii Europene a condus la corelarea economică şi socială la nivelul statelor membre. Odată cu acest fenomen, am asistat însă şi la o intensificare a criminalităţii care, corelată…[/extra_wrap]
[clear]

6.
[extra_wrap]

Drept Medical


Dreptul medical cuprinde, în complexitatea sa, şi gestionarea unei relaţii extrem de fragile, şi anume relaţia medic – pacient. Deşi cel mai adesea acesta trebuie să constituie o relaţie…[/extra_wrap]
[clear]

7.
[extra_wrap]

Managementul proiectelor europene – Achiziţii şi licitaţii publice


Aderarea României la Uniunea Europeană a adus la nivelul României noi oportunităţi de dezvoltare economică şi socială, oportunităţi reprezentate de posibilitatea de accesare a fondurilor europene…[/extra_wrap]
[clear]

[spacer]

[/span4]
[/row]

Write a comment:

Your email address will not be published.